بنیانگذار شرکت نایک,رئیس شرکت نایک,راز موفقیت

رمز موفقیت کارآفرینان موفق

فیلیپ نایت موسس و رئیس شرکت نایک است. نایت که متولد پورتلند و بزرگ آنجا است، متوجه شد که علاقه شدیدی به دویدن دارد و تحت آموزش مربی دوی افسانه‌ ای، بیل باورمن، در دانشگاه اورگان قرار گرفت. بیل باورمن علاوه بر مربیگری، کار ساخت و آزمایش انواع کفش‌ ها را به عهده داشت و نایت کفش‌ ها را برای او امتحان میکرد…