بیوگرافی ولفگانگ پاولی,زندگی نامه ولفگانگ پاولی,زندگینامه دانشمندان

بیوگرافی ولفگانگ پاولی (زندگینامه دانشمندان)

در زندگی نامه ولفگانگ پاولی اینگونه آمده است که : ولفگانگ پائولی در 25 آوریل 1900 در وین اتریش دیده به جهان گشود. پدرش که دانشمندی برجسته بود استادی شیمی را در دانشگاه وین بر عهده داشت. ولفگانگ پاولی در شهر وین تحصیلات خود را به اتمام رسانید و در اواخر دوران دبیرستان با نظریه نسبیت انیشتن آشنا شد.

نوشته انیشتن بر روی ولفگانگ پاولی تأثیر زیادی داشت وی نظریه انیشتن را در ساعات خسته کننده و کسل کننده مدرسه به طور پنهانی مطالعه میکرد. او پس از به پایان رساندن دوران دبیرستان مشغول به تحصیل در رشته فیزیک نظری شد.

ولفگانگ پاولی در سال 1921 مدرک دکترای خود را گرفت. در سال 1925 اصل معروف به پاولی را مطرح نمود. در گذشته نرازوهای انرژی الکترون های داخل اتم را با عددهای کوانتومی که رویهم 3 تا بودند مورد بررسی قرار می دادند. ولفگانگ پاولی عدد چهارمی را نیز بدان افزود به این صورت که در هر ترازو انرژی، فقط دو الکترون وجود دارد، که یکی از آنها در جهت عقربه های ساعت و یکی دیگر بر خلاف آن می باشد در نتیجه هیچ اتمی نمی تواند 2 الکترون داشته باشد که حالات آنها یکسان باشد.

ولفگانگ پاولی نوبل

ولفگانگ پاولی با این کشف در سال 1965 جایزه نوبل را دریافت نمود اما پاولی را هرگز نمی توان معلم خوبی بشمار آورد چرا که او آهسته و جویده حرف میزد و بر روی تخته سیاه نوشته هایش را بصورت نامنظم می نویسد و در هنگام تدریس پیرامون موضوع مورد بحث فکر میکرد، اما با این حال پیوسته شاگردانش او را دوست داشتند و به او علاقمند بودند.

عکس ولفگانگ پاولی

بیوگرافی ولفگانگ پاولی,زندگی نامه ولفگانگ پاولی,زندگینامه دانشمندان

زندگینامه ولفگانگ پاولی,عکس ولفگانگ پاولی,ولفگانگ پائولی

ولفگانگ پاولی,ولفگانگ پاولی نوبل

بیوگرافی ولفگانگ پاولی,زندگی نامه ولفگانگ پاولی,زندگینامه دانشمندان

بیوگرافی ولفگانگ پاولی,زندگی نامه ولفگانگ پاولی,زندگینامه دانشمندان

بیوگرافی ولفگانگ پاولی,زندگی نامه ولفگانگ پاولی,زندگینامه دانشمندان

بیوگرافی ولفگانگ پاولی,زندگی نامه ولفگانگ پاولی,زندگینامه دانشمندان

ولفگانگ پاولی با شور و شوقی غیر قابل وصف به مبانی فلسفی علم علاقه داشت. و آن را مورد بررسی قرار میداد. اما زمانی که در زوریخ بود در سال 1931 به دنبال کارهای علمی و تحقیقات خود “نوترینو” را کشف نمود. ولفگانگ پاولی در نهایت توانست درستی نظریه خویش را بصورت عینی مشاهده نماید. مشخص شد که نوترینو با وجود کوچکی و ناچیزی خود تاثیر عظیمی دارد. پاولی کتابی در زمینه اصول کلی مکانیک موجی نوشته است.

برای چاپ دوم کتاب راهنمای فیزیک را نوشت. وی در هنگام جنگ در موسسه پژوهشهای پیشرفته در پرینستن فعالیت میکرد اما بعد به زوریخ بازگشت. سپس به تابعیت سوئیس درآمد.

ولفگانگ پاولی در سال 1958 در حالیکه به شدت بیمار بود در شهر زوریخ سوئیس از دنیا رفت.

منبع: پرورش افکار