آیا زمانی میرسد که هوش مصنوعی برتر از هوش انسان شود؟ آیا هوش مصنوعی می تواند زندگی انسان را تهدید کند؟ قطعا جواب این سوال بله خواهد بود. شاید جواب دادن به سوال اول سخت باشد ولی پاسخ سوال دوم معلوم است.

همان طور که انسان ها نتوانستند از طبیعت و هواکره و منابع زمین مراقبت کنند نمی توانند تکنولوژی هوش مصنوعی را مدیریت کنند.

دولت های قدرتمند به دنبال ساخت ربات های عظیم جنگی هستند که با آن ها بتوانند مردم بی گناه بیشتری قربانی کنند. به هر حال آن روز نزدیک خواهد بود که انسان مقابل فناوری که خودش ساخته است بایستد. جدال انسان و فناوری انسان دیدنی خواهد بود!!!

ما از فناوری چه می خواهیم آیا غیر از راحتی و رفاه در زندگی می خواهیم؟ فناوری و تکنولوژی بشر ظهور رفاه و آسایش انسان در جهان بود. اما الان چه طور؟ آیا رفاه مطلق داریم؟ آیا از دزدیده شدن اطلاعات شخصی شما و عکس های شما به وسیله گوشی های هوشمند گران قیمت نمی ترسید؟ چه کسی می داند؟

از سوی دیگر سینمای هالیوود نقش ترویج بد اخلاقی و سلطه بر مردم عادی را دارد. هالیوود به عنوان آژانس تبلیغات تکنولوژی و فناوری غرب میباشد که در این راه موفق بوده است.

قدرت، قدرت، قدرت چیزی است که همه انسان ها در قرن بعدی به دنبال آن خواهند بود.

منبع: اسرار زندگی