آیا زمانی میرسد که هوش مصنوعی برتر از هوش انسان شود؟ آیا هوش مصنوعی می تواند زندگی انسان را تهدید کند؟ قطعا جواب این سوال بله خواهد بود. شاید جواب دادن به سوال اول سخت باشد ولی پاسخ سوال دوم معلوم است.