افراد زیادی پیش من می آیند و از من می پرسند که چگونه خودم را تغییر بدهم؟ یا چگونه عادات بدم را کنار بگذارم؟ من هم به آن ها می گویم شما همین الان شروع به تغییر کردید، همین که این جا آمدید این خودش یک گام به سوی تغییر کردن است.

ولی راستش را بخواهید اکثر افراد، همین قدم اول را هم بر نمی دارند. چرا؟ چون از نتیجه اش می ترسند. شاید در ابتدای تغییر کردن یک سری از عادت هایمان برایمان سخت باشد که کنار بگذاریم ولی باید این کار را بکنیم. خداوند ما را با اراده خلق کرد تا بتوانیم مقابل مشکلات بایستیم و آن ها را خودمان حل کنیم.

مطمین باشید اگر خودتان، خود را تغییر ندهید دیگران آن طوری که بخواهند شما را تغییر می دهند.
منبع: اسرار زندگی