افسوس گذشته,افسوس گذشته حاصلی نداره,افسوس گذشته خوردن

افسوس گذشته حاصلی ندارد “رسیدن به آرزوها با قانون جذب“

ما همیشه برای رسیدن به آرزوهایمان در تلاش هستیم اما بعد از مدتی که به عقب می نگریم افسوس اینرا می خوریم که ای کاش فلان کار را انجام می دادیم یا نمی دادیم, برای اینکه کمتر افسوس گذشته را بخوریم این نکات را در زندگی مان عملی کنیم.